# آمار

شروع

مصطفی امیرخانی شش سیگما SIX SIGMA Green Belt کمربند سبز آمار Statistics IKCO IRAN KHODRO ایران خودرو طبیعت طالقان و استاد غلامحسین امیرخانی تکیه ناوه سد طالقان خدمات ماشینی فنآوری اطلاعات فن آوری اطلاعات مجتبی امیرخانی فیاض
/ 1 نظر / 27 بازدید